Jak sprawdzić które pliki się zmieniły względem innego branch?

Szybki post!

Jeśli chcesz sprawdzić które pliki zostały zmienione w branchu względem innego to wystarczy na danym branch wywołać komendę:

git diff --cached --name-only --diff-filter=ACM master

Wyświetli nam listę zmienionych plików względem master 🙂

Przydatne gdy chcemy np. zmienione pliki odpalić w ESLint czy innym narzędziu.